دسته
فیدها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 157873
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
سوره قرآن دعای فرج اوقات شرعی ذکر روزهای هفته
ساعت فلش مذهبی
Rss
طراح قالب
برای مشاهد سوالات به ادامه مطلب بروید....
سوالات رایانه کار پیشرفته ترم اول


طراح : جهانی 


Open Office.org           1.           جهت تعیین میزان حاشیه متن در Openoffice.org writer  از کدام گزینه استفاده می شود؟


الف- Format / Page                    ب- Format / Style and Formatting  


 ج- Format / Paragraph                 د- Format / Character          2.           جهت رسم اشکال در اسلاید در برنامه Openoffice.org Impress چه نوار ابزاری بکار می رود؟


الف- Formatting       ب- Drawing Tools    ج- Standard            د- Writing Tools          3.           برای آنکه سلول یا سلولهایی در چاپ مشاهده نشوند از چه خصوصیتی استفاده می شود؟(در برنامهOpenoffice.org Calc )


الف- Protected     ب- Pass word    ج- Hide Formula       د- Hide when Printingسیستم عامل پیشرفته           4.           کدام یک از گزینه های زیر حداقل تجهیزات جانبی مورد نیاز برای ویندوز نیست؟


الف-حاقل سرعت پردازش معادل ghz1


ب-کارت گرافیکی با mb 128


ج-حاقل فضای خاتی معادل GB 16 برای ویندوز 64 بیتی


د-حافظه سیستم با ظرفیت GB1          5.           برای پاک کردن پارتیشن در حین نصب  از کدام گزینه  استفاده می کنید؟


الف-ENTER+DEL      ب- FORMAT       ج- DELETE       د- CTRL+DEL          6.           محل قرار گیری دیوار اتش به طور فرضی کجاست ؟


الف- روی کارت شبکه            ب- بین کارت شبکه یا مودموسرویس دهنده اینترنت                 ج- بین کارت شبکه یا رایانه    د-روی رایانه          7.           در ویندوز 7 برای مشاهده سریع تغییرات ایجاد شده در رجیستری کدام کلید را باید فشرد؟


الف- ALT+SHIFT                      ب- ALT+DEL                    


ج- CTRL+DEL                        د-CTRL+DEL+ALT          8.           وجود کدام علامت کنار نام قطعه نرم افزاری در DEVICE MANAGER نشان دهنده این است که قطعه به طور ناقص شناسایی شده است؟


الف- @          ب- !                 ج- ؟               د- $          9.           کدام  نسخه ویندوز 7 سهولت در اشتراک گذاشتن عکس وموسیقی را داراست؟


الف-STARTER   ب- ULTIMATE       ج- HOME BASIC     د- HOME PREMIUM        10.         کدام گزینه جز اجزای پوشه 32 SYSTEM   نیست؟


الف- RESTORE         ب- CONFIG       ج- *.INI              د- DRIVE        11.         با تبدیل    FAT به  NTFS     اطلاعات  موجود بروی درایو ........................


 


        12.         مشخصات پارتیشن های دیسک سخت از طریق پنجره .......................... تعیین می شود.        13.         فایلهای موقتی با پسوند ...........................  ذخیره می شوند.        14.         تغییرات در رجیستری بدون ....................اعمال خواهد شد.        15.         برای تهیه IMAGE  کافی است گزینه .................را علامت بزنیم.        16.         بعد از کلیک راست روی فایل فشرده با کلیک روی گزینه ...........................فایل در همان محل باز می شود.برنامه نویسی مقد ماتی (ویژوال بیسیک)         17.         نتیجه الگوریتم زیر چیست؟


1-شروع       -  1= N      - 3        N را نمایش بده        4N = N+1        


-5 اگر N<50 انگاه برو به 3      6- پایان


الف-نمایش اعداد زوج کوچکتر از 50        ب- نمایش اعداد طبیعی کوچکتر از 50


ج- نمایش اعداد فرد کوچکتر از 50         د- نمایش مقسوم علیه های عدد 50        18.         نتیجه اجرای الگوریتم زیر چیست؟


1- شروع     2- 1=K      3-اگر K Mod 2=0 آنگاه K رانمایش بده 


 4K=  K+1   5  - اگر K<100 آنگاه برو به 3         6- پایان


الف- اعداد بین صفر و 100   ب- اعداد طبیعی فرد کوچکتر از 100


 ج- اعداد بین صفرو100      د- اعداد طبیعی زوج کوچکتر از100        19.         کدام عملگر از اولویت بالاتری برخوردار است؟


الف-            ب-  /           ج-  Mod                د-  -        20.         در صورتیکه X=5  ، Y= -10  ،Z=27 باشد نتیجه عبارت  (Z>=X)و (Y< -20) یا (X> 0 ) چیست؟


الف- درست      ب- نادرست                   ج-  1-         د- صفر             21.         در کدام مرحله از مراحل حل یک مساله ارتباط بین داد ها و مجهولها مشخص می شود؟


الف- شناخت مساله                    ب- تجزیه مساله                   ج- طراحی را حل                  د- تحلیل مساله        22.         کدام داده برای تعریف اعداد مثبت کوچکتر از 255 مناسب است ؟


الف- STRING             ب-  INTEGER                     ج-  BYTE                   د- LONG        23.         حاصل عبارت "####*U؟M؟C"  LIKE "2004 COMPUTER"  چیست"


الف- TRUE                       ب-   FALSE    


 ج-عبارت اشتباه است.            د-پیغام خطا نمایش می دهد.          24.         در فلوچارت شکل  مستطیل نشانگر چیست؟


الف- پایان     ب- محاسبه           ج- اتصال           د- خروجی        25.         کدام نگارش از زبان Basic برای برنامه نویسی در برنامه های کاربردی ارائه شده است؟


الف- QBasic            ب- VB           ج- VBA              د- vb script        26.         کدام کنترل برای دریافت داده ها از کاربر مناسب است؟


الف- برچسب                    ب- کادر متن                             ج- کادر علامت                      د- فرم        27.         کدام نوع از انواع داده برای تعریف یک متغیر از نوع پولی مناسبتر است؟


الف- Single                    ب- Double   


ج- Currency                    د- Boolean
        28.         دستور  DO EXIT سبب خروج از کدام حلقه می شود؟


الف-  FOR……..NEXT              ب-  WEND.........WHILE


ج-   DO WHILE……LOOP                د- گزینه های ب وج        29.         در صورتیکه نوع و تعداد دکمه ها در کادر پیام تعیین نشود بطور پیشفرض از چه دکمه یا دکمه هایی استفاده می شود؟


الف- OK         ب- Ok و Cancel        ج- Yes , No             د- Cancel        30.         کدام خاصیت مشترک بین فرم و کنرل ها وجود دارد که توانایی مخفی کردن یا نمایش آنها را دارد؟


الف- Caption            ب- Enable       ج- Visible          د- Appearance        31.         خروجی برنامه پس ز اجرای حلقه زیر چیست؟     2 STEP 1 TO 10=FOR I


                                                                                                                 I ; "I"  PRINT 


                                                                                                                         I NEXT   


الف- اعداد زوج بین 1 و 10        ب- اعداد فرد بین 1 و 10


ج- اعداد 1 تا 10                 د- هیچگونه خروجی ندارد.        32.         با استفاده از کدام خاصیت می توان کنترل Option Button را در حالت انتخاب قرار داد؟


الف- Check          ب- Index           ج- Value            د- Tab Index
        33.         برای تعریف یک رویه عمومی از کلمه کلیدی ................... استفاده می شود.


الف- Private                     ب- Public                              ج- Dim                         د- Sub        34.         برنامه ای   با حلقه ای دلخواه بنویسید اعداد زوج بین 100 تا 200 را چاپ کند.        35.         حاصل عبارت زیر به ازای مقادیر 15= A    20= B     100= C    چه خواهد بود؟


 

0>C     OR      10=<B       AND     40<A          36.          IN THE IF STATEMENT WHILE CONDITIN IS FALSE VISUAL BASIC EXECUTES THE STATEMENTS THAT EXIT WITHIN THE       PART


A THEN         B  ELSE         C IF ELSE         D END IF        37.       


مفهوم  رویداد را توضیح دهید .


        38.         فلوچارتی رسم کنید کهدو عدد دریافت کرده وعدد اول را به توان عدد دوم برساند.

X